KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

 1. Giriş

Kimya mühendisliği hayatımızı ne ölçüde etkiler?  Cevap şaşırtabilir

çünkü, temas halinde olmadığınız günün hiç bir anı yok, kimya mühendisliğinin bir sonucu olan ürünler tarafından çevrelenmiş veya bunlardan etkilenmiştir. Baktığınız kağıt, mektupları oluşturan mürekkebi ve almak için kullanmak zorunda kaldığınız kalemi

notlar kimya mühendisleri tarafından geliştirilen kimyasal işlemlerin bir sonucudur. Kumaşlar ve tasarımları üreten boyalar da dahil olmak üzere giydiğiniz kıyafetler, kimya mühendisliğinin bir sonucu. Çevrenizdeki odanın duvarlarının malzemeleri ve

Bu duvarlardaki boya kimya mühendisliği tarafından üretildi. Sırt çantası sandviç ve bu sandviçin ekmeği ve gübre ve haşere ilacını arttırmaya yardımcı oldu, meyve – hepsi kimya mühendisliğinden geliyor. Bu sabah duş aldıkça, Kullandığınız sabun, şampuan, deodorant, tıraş sonrası veya parfüm ve saç kurutması kimya mühendisliğinin tüm ürünleri.

Tıbbi bir sorunu tedavi etmek veya baş ağrısını hafifletmek için kullanıldı. Devam edebiliriz ve konuşabiliriz cep telefonu veya dizüstü bilgisayardaki yarı iletken bileşenleri hakkında

bugün kullanıldı. Liste sonsuzdur, çünkü neredeyse tüm materyallerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Hayatımıza temas kimya mühendisliğinin bir sonucudur.

Kimya mühendisliğinin modern toplumumuzdaki rolünü daha iyi anlamak için

Her biri birçok ara mamulden oluşan binlerce bitmiş ürün kullandığımızı kabul etmeliyiz. Örneğin, şampuan bitmiş ürününüzü bu sabah saçlarınızı yıkarken muhtemelen aşağıdaki türleri içerirdi

Ara ürünler: temizlik için kullanılan “sabunlar” (birkaç), besin maddeleri reklamlarda söz verildiği gibi saçlar, şampuanlara hoş bir renk veren kokular, yüzey aktif maddeler, koyulaştırıcı maddeler, koruyucular ve benzerleri. Bu ara maddelerin her biri

ürünler kimya mühendisliği tarafından üretildi.

 

 1. Kimya Mühendisliği nedir?

Kimya mühendisliği, yeni teknolojiyi yaratarak ve mevcut teknolojideki problemleri çözerek, dünyanın gereksinimlerini karşılamak için matematikle birlikte üç temel fiziksel bilimi (kimya, fizik ve biyoloji) yaratıcı bir şekilde birleştirir. Tüm üç temel bilimlerin ve matematiğin kullanımı kimya mühendisliğini son derece çok yönlü hale getirmektedir, çünkü neredeyse tüm fiziksel fenomenler bu dört bilimlerin birleşimi ile tanımlanabilir. Bu çok yönlülük nedeniyle, kimya mühendisleri gıda işlemeden yarı iletken üretimine ve enerji üretiminden yapay organ gelişimine kadar çok geniş bir alan yelpazesinde değerli katkılarda bulunurlar.

 

 1. Kimya Mühendisliği Bölüm dersleri
 • Kimya mühendisliği bölümü ilk sene, birinci ve ikinci dönemlerinde bölümün dersleri ile başlayıp bitmektedir. Bunlardan genel matematik, genel kimya, genel fizik, genel kimya lab, genel fizik lab, teknik resim, teknik İngilizce ve kimya mühendisliğe giriş yer almaktadır.
 • İkinci sene, birinci ve ikinci döneminde organik kimya, analitik kimya, fiziko kimya, organik kimya lab, analitik kimya lab, fiziko kimya lab, akışkanlar mekaniği, diferansiyel denklemler, istatistik, Lineer cebir ve numerik yöntemler, mühendislikte bilgisayar ortamında programlama, kimyasal proses hesaplamaları ve genel ekonomi gibi dersler görmektedir.
 • Üçüncü sene birinci ve ikinci dönemlerinde ısı transferi, kütle transferi, malzeme bilimi, mühendislik ekonomisi, kimya mühendisliğinde matematik modellemesi, termodinamik, kimya mühendisliğinde kimyasal reaksiyonlar ve diğer meslekli ve seçmeli dersler yer almaktadır.
 • Bölümün son senesi ise proses dinamiği ve kontrol, kimya mühendisliği tasarımı, ayırma prosesleri, kimya mühendisliğinde lab, kimya mühendisliğinde seçme konuları ve uygulamaları gibi dersler işlenmektedir.
 1. Kimya Mühendisliği Bölümünde Bilinmesi gereken teknik beceriler
 • İleri derecede etkili İngilizce
 • Office Programları
 • Jmodel
 • Matlab
 • Octave
 • Termograf
 • Autocad
 • Chemcad
 • Aspen Plus
 • C++

 

 1. Kimya Mühendislerinin Rolü

Kimya mühendisleri, özellikle kimya, biyokimya, uygulamalı matematik ve mühendislik prensiplerini bilimi ve matematiği kullanarak laboratuar veya kavramsal fikirleri alıp uygun maliyetli, güvenli (çevre dahil) ve son teknoloji ürünü süreçlere katma değerli ürünlere dönüştürürler. Daha küçük, daha hızlı bilgisayar çiplerinin geliştirilmesinden, geri dönüşümdeki yeniliklere kadar,

hastalıkları tedavi etmek, suyu temizlemek ve enerji üretmek, kimya mühendislerinin hayatımızın her yönüne dokunmasına yardımcı olan süreçler ve ürünler.

Kimya mühendisleri, dünyanın sorunlarına yaratıcı çözümler ve insanlıktan yararlanma yollarını keşfeder, geliştirir ve uygular.

 

 1. Bölümün zor dersleri

 

Genel matematik, genel kimya, genel fizik, kimya mühendisliğe, fiziko kimya, akışkanlar mekaniği, mühendislikte bilgisayar ortamında programlama, kimyasal proses hesaplamaları, ısı transferi, kütle transferi, kimya mühendisliğinde matematik modellemesi, termodinamik, kimya mühendisliğinde kimyasal reaksiyonlar, proses dinamiği ve kontrol, kimya mühendisliği tasarımı, ayırma prosesleri, kimya mühendisliğinde lab gibi dersler bölümün en zor dersleridir. Bu dersleri herkes kolay bir şekilde geçilmemektedir. Onun için girdiğiniz ilk senede  bu derslerden sıkıntı çıkmamak için temel dersleri iyi anlamak gerekmektedir.

 

 1. Kimya Mühendisleri Yaptıkları günlük işler
 • Yeni ve daha verimli süreçler ve materyaller arar veya mevcut materyaller için yeni kullanımları iyileştirir veya bulur.
 • Temel malzemeleri faydalı ürünlere dönüştüren süreçlerin ekipmanları tasarımı ve yöntemleri kontrol eder.
 • Kaliteyi kontrol etmek için çeşitli üretim aşamalarında ekipmanların test eder ve ürünlerinin güvenli, verimli ve çevre dostu bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Mevcut teknolojiyi, ekipmanın ve depolama alanının maliyet ve büyüklüğünü, piyasa ihtiyaçlarını, nakliye yöntemlerini ve artık maddelerin bertarafını göz önünde bulundurarak yeni üretim tesisleri için planlar ve spesifikasyonlar oluşturur.
 • Maliyet verimliliği, çevre dostu olma, maksimum çıktı ve ürün kalitesi için mevcut üretim yöntemlerini gözden geçirir.
 • Proses tesislerinin günlük çalışmalarında (petrol arıtma, çelik üretimi, su arıtma gibi) hataları tespit eder ve düzeltici önlemleri alır.
 • Raporları, fizibilite çalışmalarını ve süreçlerin maliyet analizlerini hazırlar.
 • Ürün işlem bilgisini satış ve pazarlama personeline veya müşterilere sağlar.
 • Bakım ve inşaat esnafının veya proses tesisi operatörlerinin çalışmalarını yönlendirir ve koordine eder.
 • Enerji kullanımını en aza indirmenin, atık üretimini minimize etmenin yollarını bulmak, atıkları yeniden kullanılabilecek değerli malzemelere dönüştürmek için yollar bulmak da dahil olmak üzere koordine eder.
 • Kimyasal proses ve ekipman tasarımı ve geliştirilmesini yapar.
 • Endüstriyel işlemlerin optimizasyonu ve kontrolü eder.
 • Fabrika işletme ve yönetimi sağlar.
 • Moleküler seviyeden tam endüstriyel ölçeğe kadar temel ve uygulamalı araştırmalar yapar.
 • Çevre yönetimi, izleme ve kirlilik kontrolü takip eder.

 

 1. kimya mühendisliğinin uzmanlaşma alanları
 • Kimya Mühendisliği
 • Tıbbi Uygulama
 • Petrokima
 • Petrol ve Benzin
 • Enerji Üretimi
 • İlaç
 • Gıda Ürünleri
 • Tarım Ürünleri
 • Polimerler
 • Tekstil
 • Yarıiletken İmalatı
 • Boyalar
 • Yanma Süreçleri
 • Malzeme Ve Özellikleri
 • Çevresel Koruma
 • Kanun
 • Tıp

 

 1. Kimya mühendislerin çalışma alanları

Kimya mühendisleri en çok petrol, petrokimya, gıda, ilaç, temiz enerji, yarıiletken imalatı gibi yerlerde çalışmaktadır. Bunun yanında boya, tekstil, polimer, kozmetik malzemeleri, seramik ve malzeme özellikleri gibi alanlarda hizmet vermektedirler.

 

 1. Sonuç

Eğer yıkamıyorsanız, deodorant kullanmıyorsanız, tıraş etmiyorsanız ya da makyaj yapmıyorsanız, yemek yemiyorsanız, evcil hayvanlarınızı beslemiyorsanız, ayakkabı giymiyorsanız, araba sürmüyorsanız, CD oynatmıyorsanız, tatile gitmiyorsanız, evde oturmuyorsanız, yatağın üzerinde uyumuyorsanız, hapları almıyorsanız, dişlerinizi fırçalamıyorsanız ya da sahte olanları giymiyorsanız, sinemaya gitmiyorsanız, televizyon seyretmiyorsanız, radyoyu dinlemiyorsanız, kitap satın almıyorsanız, gazete okumuyorsanız, sonra kimya mühendisliği hayatınızı hiç etkilemez.

Bir kimya mühendisi olduğunuzda her şeyi çok iyi bilmemiz gerek, çünkü ufak bir hata yaptığımızda tüm insanlığa öldürebilir. Onun için işimiz çok ve doğru yapabilmemiz için çok fazla okumamız gerekmektedir.

 

 

11.Kaynaklar

 

https://prezi.com/ak-a6g_co5gr/chemical-engineering/

https://prezi.com/xwdvxbk3cpl6/chemical-engineering/

https://prezi.com/xwdvxbk3cpl6/chemical-engineering/

 

 

Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *