Academique

There is no form selected or the form was deleted.
There is no form selected or the form was deleted.

Projet d’orientation

Cliquez sur les images pour lire l’intégralité des articles sur la présentation des filières

Genie Civil

L'ingénieur en génie civil assure le bon déroulement des projets mis en oeuvre sur les chantiers. En raison de son implication dans toutes les phases du projet, on le compare parfois à un chef d'orchestre. Comment devenir Ingénieur en génie civil ? Retrouvez ici les missions, formation nécessaire, rémunération de cette profession.

ENERJİ SİTEM MÜHENDİSLİĞİ

Çağımızın gereklilikleri arasın1da enerji ilk sırayı alıyor. Enerjisiz devlette dışa bağımlı olmaya mecburdur. Kısacası enerji bir devletin her şeyidir. Böylesine önemli bir alanda çalışmak elbette ki önemlidir. Alanında başarıya ulaşmış ve piyasa şartıyla kendi yetiştirmiş personeller, her daim aranan eleman niteliğinde olur.

Kimya mühendisliği

Kimya mühendisliği hayatımızı ne ölçüde etkiler? Cevap şaşırtabilir çünkü, temas halinde olmadığınız günün hiç bir anı yok, kimya mühendisliğinin bir sonucu olan ürünler tarafından çevrelenmiş veya bunlardan etkilenmiştir...

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Etrafımızda ki neredeyse her şey bir çeşit enerji ile çalışmaktadır. Bunları yeraltında ve yerüstünde bulunan onlarca çeşidi arasından işe yarayacak olanını seçen ve onlar için gerekli tesisi tasarlayan ve kurulmasını sağlayan kişiye Maden Mühendisi denilmektedir.​

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bugünkü dunyamız bilgisayar olmazsa olmaz hale geldi. Kamu yerleri, şirketler, okullar, hastaneler gibi tüm sistemler otomatize hale getirilmekte. Bilgisayar mühendisliği Çad’da en lazım olan bölümlerden biridir. Ülkemizde ki teknolojik, ekonomik, bilimselve sosyal gibi alanlarda karşılaşılan problemlere yazılımlar geliştirerek çözümler üretilir. Ülkenin gelişmesinde etkin bir rol oynamaktadır.

GAZETECİLİK

İletişim; kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması kısaca kişilerin birbirlerini anlaması. İletişim fakültesinde halkla ilişkiler, radyo televizyon sinema ve gazetecilik gibi bölümler bulunmaktadır.

Enerji sistemleri mühendisliği

Enerji sistemleri mühendisliği kendi tanımıma göre dünya üzerinde bulunan enerji kaynaklarının kullanılabilir (elektrik veya mekanik) hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerinde yer alan ayrıca halihazırda enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve maliyeti düşürme yollarını arayan tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir...

Les commentaires sont fermés.