BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜM TANITIMI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1 Genel Giriş
2 Bilgisayar Mühendisliği Nedir ?
3 Birinci Sınıfta Neler Öğrenilecek ?
4 İkinci Sınıfta Neler Öğrenilecek ?
5 Üçüncü Sınıfta Neler Öğrenilecek ?
6 Dördüncü Sınıfta Neler Öğrenilecek ?
7 En Önemli Dersler
8 Yaşabilecek Zorluklar
9 Hangi Alanda Çalışabilirsiniz ?
10 Sonuç


1 Genel Giriş
Bugünkü dunyamız bilgisayar olmazsa olmaz hale geldi. Kamu yerleri, şirketler, okullar, hastaneler gibi tüm sistemler otomatize hale getirilmekte. Bilgisayar mühendisliği Çad’da en lazım olan bölümlerden biridir. Ülkemizde ki teknolojik, ekonomik, bilimselve sosyal gibi alanlarda karşılaşılan problemlere yazılımlar geliştirerek çözümler üretilir. Ülkenin gelişmesinde etkin bir rol oynamaktadır.

2 Bilgisayar Mühendisliği Nedir ?
Bilgisayar mühendisliği, temel bilgisayar donanımları, network, yazılım, programlama ve algoritmalar üzerinde çalışan bir mühendislik bilimidir.

3 Birinci Sınıfta Neler Öğrenilecek ?
 Programlamaya Giriş
 Programlama Dilleri
 Nesneye Yönelik Programlama
 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
 Matematik
 Fizik
 Lineer Cebir
 Yabancı Dili
 İnkılap Tarihi
 Türk Dili
4 İkinci Sınıfta Neler Öğrenilecek ?
 Veri Yapıları
 Olasılık ve İstatistik
 Elektrik Devreleri
 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 Diferansiyel Denklemler
 Diijital Elektronik
 Ayrık Matematik
 Web Tasarımı ve Programlama
 Sayısal Tasarım

5 Üçüncü Sınıfta Neler Öğrenilecek ?
 İşletim Sistemleri
 Yazılım Mühendisliği
 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu
 Biçimsel Diller ve Soyut Makineler
 Bilgisayar Ağları
 Mikroişlemcili Sistemler
 Yabancı Dil
 Sayısal Analizi

6 Dördüncü Sınıfta Neler Öğrenilecek ?
 Proje-I
 Proje-II
 Yazılım Mühendisliği
 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler
 Görüntü İşleme
 Yapay Sinir Ağları
 Mobil Cihazların Programlanması
 Oyun Programlama
 Ağ ve Bilgi Güvenliği
 Sunucu Yazılım Teknolojileri
 Derleyici Tasarımı

7 En Önemli Dersler
1.sınıftan en önemli dersler aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
 Programlamaya Giriş, Programlama Dilleri, Nesneye Yönelik Programlama.
2.sınıftan en önemli dersler aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
 Veri Yapıları, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Web Tasarımı ve Programlama.
3.sınıftan en önemli dersler aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
 İşletim Sistemleri, Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu, Bilgisayar Ağları, Mikroişlemcili Sistemler.
4.sınıftan en önemli dersler aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
 Proje-I, Proje-II, Yapay Zeka ve Uzman Sistemler, Görüntü İşleme, Yapay Sinir Ağları, Mobil Cihazların Programlanması, Oyun Programlama, Ağ ve Bilgi Güvenliği

8 Yalanabilecek Zorunluklar
Öncelikle algoritma denilen kavramı daha önce okuduğumuz alt sınıflarda sık sık görmediğimizden dolayı ilk başta oldukça zorluklar yaşayabiliriz. Zaman gittikçe daha kolay ve anlaşılır hale gelecektir. Bu nedenle öğrencinin, hazırlık sınıfındayken elindeki internet ve bilgisayar ile ilgili diğer kaynaklardan yararlanarak bu bölüm ile ilgili birkaç şeyler öğrenmesi oldukça faydalı olacaktır. Özellikle algoritma, programlama dilleri veya en azından kazandığı üniversitedenin birinci sınıftaki vereceği programlama dilini öğrenmesi kesinlikle önemlidir.
Öğrenci, kesinlikle devamsızlıktan uzak durmalı, aksi halde ilgili dersten kalma ihtimali baya yüksek olacaktır. Birinci sınftayken eğer alttan bir ders kalsa dahi öğrencinin üniversite hayati boyunca zorluklar çıkarmasına yol açacaktır. Bu zorluklar üniversite uzamasına neden olacaktır.
9 Hangi Alanlarda Çalışabilirsiniz ?
İlk başta özel sektörler olmak üzere içinde teknoloji geçen tüm alanlarda çalışabilirsiniz.

10. Sonuç
Bilgisayar mühendisi olmak hem kendimiz hem de ülkemiz için çok önemlidir. Kendimiz için önemli herhangi bir sektöre girme fırsatı olur ve/veya kendi projemizi geliştirerek iyi bir şekilde hayatımızı kazanabiliriz. Ülkemiz için önemli çünkü bir ülke ne kadar sistematik bir şekilde çalışırsa o kadar da verimli olur ve gelişir. Asıl bölümün amacı da tüm dallarda bulunan problemleri sistematik bir şekilde çözmek ve verimi artırmaktır.

NOT: Yukarıda saydığımız derslerin hangi sınıfta göreceğinizi bir üniversiteden başka üniversiteye göre değişebilir fakat çoğunlukla bu şekilde olduğunu görülmektedir.
Genel Giriş, Bilgidayar Mühendisliği Nedir ve Sonuç gibi detayların yapılmasını sizlere bırakıyoruz mühendisler!

Taggé , , .Mettre en favori le Permaliens.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *