ENERJİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİTEM MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜM TANITIMI

Hazırlanan Kişiler:

1. Achafi Moussa Mahamat
2. Abdoulaye Bouhari
3. Abakar Adoum Abdoulaye
4. Abdallah Idriss Hour

1. Genel Giriş ……………………………………………………………………………………………………………………….
I. Bölüm Nedir……………………………………………………………………………………………………………………..
II. Genel Dersleri………………………………………………………………………………………..
III. Enerji Kaylakları ……………………………………………………………………………………………………………….
a. Yenilenebilir Enerji …………………………………………………………………………………………………………..
b. Yenilenemez Enerji …………………………………………………………………………………………………………..
IV. Bölüm Avantajları……………………………………………………………………………………………………………..
V. Yaşanabilecek Zorluklar …………………………………………………………………………………………………….
VI. Bölüm Geleceği ………………………………………………………………………………………………………………..
VII. Neler ve Nerede Çalışabileceksiniz……………………………………………………………….
Bitim………….. ………………………………………………………………………………………………………………………

ağımızın gereklilikleri arasın1da enerji ilk sırayı alıyor. Enerjisiz devlette dışa bağımlı olmaya mecburdur. Kısacası enerji bir devletin her şeyidir. Böylesine önemli bir alanda çalışmak elbette ki önemlidir. Alanında başarıya ulaşmış ve piyasa şartıyla kendi
yetiştirmiş personeller, her daim aranan eleman niteliğinde olur.

I. Enerji sistem mühendisliği nedir
Enerji sistemleri mühendisliği kendi tanımıma göre dünya üzerinde bulunan enerji kaynaklarının kullanılabilir (elektrik veya mekanik) hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerinde yer alan ayrıca
halihazırda enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve maliyeti düşürme yollarını arayan tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir. Enerji sistemleri
mühendisliği sadece makine mühendisliğinin enerji alanında uzmanlaşmış dalı olarak düşünülmemelidir. Makine mühendisliğinin

müfredatında yer alan enerjiyle alakalı tüm dersleri ve ayrıca elektrik mühendisliğinin de bazı derslerini müfredatında barındıran bir
bölümdür. Kısacası enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik mühendisliğinin birleşimi şeklinde düşünülebilir.

II. Enerji sistem mühendiliği genel dersleri
Enerji sistemleri mühendisliği müfredatında birçok disiplinde çok sayıda ders bulunur. Bunlar temel mühendislik derslerinin yanı sıra (matematik, fizik, kimya, termodinamik, akışkanlar mekaniği,
mukavamet, makine elemanları, teknik resim, 3D modelleme, temel
imalat, programlama) soğutma sistemleri, mekanik tesisat (binalarda doğal gaz, kalorifer ve sıhhi tesisat), yanma ve yakma teknolojileri, yenilenebilir enerji uygulamaları (güneş, rüzgar, jeotermal, biyogaz, hidroelektrik, hidrojen enerjisi…), nükleer enerji teknolojileri, yalıtım sistemleri, enerji iletim dağıtım ve dönüşümü (elektrik makineleri, güç elektroniği, elektromekanik enerji dönüşümü) gibi alanlarla alakalı
birçok ders bulunur. Müfredat ayrıntılarına ise her üniversitenin bölüm sayfalarında müfredat bilgileri mevcuttur. Bu alanlar ve dersler genelde öğrenim göreceğiniz üniversitenin akademik kadrosuna göre şekillenir.

III. Enerji kaynakları

Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji
ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji
kaynakları ile çevreye zarar vermeden çözmemiz mümkün.Dünya, gün geçtikçe daha fazla enerji ihtiyacı ile karşı karşıya kalıyor. Şu an
kullanılan en büyük enerji kaynaklarını ise fosil yakıtlar oluşturuyor.Yani yenilenmez enerji kaynakları maalesef çok yoğun kullanılıyor.

a. enilenebilen enerji

 Güneş enerjisi

 Rüzgar enerjisi

 Hidrolik enerjisi

 Jeotermal enerjisi

 Biyokütle enerjisi

 Hidrojen enerjisi

 Dalga enerjisi

 Gelgit enerjisi

b. enilenmez enerji

 Nükleer enerjisi
 Kömür
 Taşkömürü
 Linyit
 Petrol
 Doğalgaz
 Bor

IV. ölüm avantajları

Dünyada enerji tüketiminin giderek artması, enerji sektörünün
hızlı büyümesine ve bu alanda bilgi sahibi mühendislere duyulan
ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Enerji Sistemleri
Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrenciler aldıkları teorik ve
uygulamalı eğitim ile enerji sektöründe kendilerine yer
bulabilecektir ayrıca aşağıdakı bırkaç örneği vardır:

 Yenilenebilir alternatif temiz enerji kaynakları kullanımmın hızla artması
 Enerji kaynakları etkin şekilde yönetecek,uygulama bacarisi yüksek ve iyi eğittimli mühendislere ihtiyaç duyulması
 Ülkemizde her geçen gün enerji yatırışlarının artmasından dolaysıyla enerji sektöründe vasıflı eleman ihtiyacı olması
 Enerji verimliliği kanunu çerçevesinde kanunca gerekli olan
işyerlerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir mühendis çalıştırma mecburiyeti getirilmiştir.

V. aşanabilecekler Zorluklar
Enerji Sistemleri Mühendisliği her bölüm gibi zorlukları vardır. Bunlar ikiye ayrılabiliriz:
1- Ortak zorluklar: Genelde dil sıkıntısı, bulunduğu Üniversitesinin eğitim sistemi vb… Her yeni dil öğrendiğinde belli sürede anlamak, Konuşmak ve yazmakta sıkıntılar yaşanabilir üstelik Üniversitesi dünyasında güzel not tutmak için hızlı yazmak ve dinlediklerimizi anlamak gerekmektedir. Sınavlar genelde çok az süre verilir (20- 100dk) ve test şeklinde.
2- Bölüm zorlukları:Bu bölümde yaşanabilecek zorluk genelde sözel dersler ve bazen sayısal dersler. Birinci sınıfta genelde edebiyat, tarihte, enerji girişi vb… gibi derslerde sıkıntı çekilebilir çünkü bu derslerde sunum yaptırılabilir. İlerleyen sınıflarda mukavemet, termodinamik, Soğutma gibi dersler veya proje ve bitirme tezde.

VI. ölüm geleceği
Enerji sistemleri mühendisliği bölümü ucu açık bir bölümdür. Bu bölümde birçok farklı disiplinde ders verildiği için kendinizi istediğiniz alanda geliştirebilirsiniz. Enerji alanındaki ihtiyacın ve istihdamın
artmasıyla enerji üretimi konusunda uzmanlaşmış kişilere hem ülke bazında hem de dünya bazında ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de dünyanın enerji açığı nüfusun günden güne fazlalaşmasıyla beraber artmaktadır. Bu nedenle her ülke enerji konusunda yatırımlarını
arttırmış ve bunun neticesinde ise bu sektörde çalışacak uzman personel açığı oluşmuştur. Bu bölümde her geçen sene mezun sayısının artmasıyla birlikte gerek devlet kurumlarında gerekse de özel kurumlarda bu bölüme istihdam artmaktadır. Kısacası enerji sistemleri mühendisleri geleceğin dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 2011 yılında İŞKUR enerji sistemleri mühendisliğini en popüler bölüm olarak seçti.

VII. Enerji sistem bölümüyle çalışmalar
A/Neler çalışacaksın
 Enerji Üretimi
 Enerji İletimi
 Enerji Dağıtımı
 Enerji Verimliği
 Enerji Tasarrufu
 Enerji Arz Güvenliği

B/Nerede çalışabileceksin
 Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar,
 Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat),
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
 Bor Enstitüsü,
 Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),

 Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
 Vb…
itim
Umuyoruz yazımız bu zorlu tercih döneminde üniversite adaylarına
yardımcı olmuştur. Unutmayın ki hangi bölümü okursanız okuyun eğer bölümünüzü seviyorsanız zaten başarılı olursunuz. O yüzden öncelikle
ilgi duyduğunuz bölümleri seçmenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz. Enerji sistemleri mühendisliği hakkındaki yazımız burada sonlandı.

Taggé , , .Mettre en favori le Permaliens.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *