MADEN MÜHENDİSLİĞİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜM TANITIMI

A. Genel giriş
B. Birinci sınıfta neler öğreneceksiniz
C. Ikinci sınıfta neler öğreneceksiniz
D. Üçüncü sınıfta neler öğreneceksiniz
E. Dördüncü sınıfta neler öğreneceksiniz
F. En önemli dersler
G. Yaşanabilecek zorluklar
H. Hangi alanda çalışabileceksiniz
I. Çad’da bölümün önemi
J. Sonuç

A.GENEL GİRİŞ

Etrafımızda ki neredeyse her şey bir çeşit enerji ile çalışmaktadır. Bunları yeraltında ve yerüstünde bulunan onlarca çeşidi arasından işe yarayacak olanını seçen ve onlar için gerekli tesisi tasarlayan ve kurulmasını sağlayan kişiye Maden Mühendisi denilmektedir.
Önceleri maden mühendisliğinin bir alt dalı olarak gelişen jeoloji mühendisliği ve petrol mühendisliği günümüzde bağımsız mühendislik dalları haline gelmiştir.

B.BİRİNCİ SINIFTA NELER ÖĞRENECEKSİNİZ
Matematik 1 ve 2
Fizik 1 ve 2
Genel kimya 1 ve 2 Teknik Resim
Maden mühendisliğine giriş ve mühendislik etiği

Temel bilgi teknolojisi Türk dili 1 ve 2
Yabancı dil 1 ve 2
Atatürk ilkleri ve inkılap tarihi 1 ve 2 Genel gemoloji
Statik Dinamik
Akışkanlar mekaniği.

C. IKİNCİ SINIFTA NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

Istatistik Topoğrafya
Mühendislik matematiği Kaya mekaniği Mineraloji-Petrografi

Açık işletme tekniği

Madenlerde hazırlık ve kazı işlemleri Cevher hazırlama
Metalürji

Yer altı üretim yöntemleri

Maden yatakları ve değerlendirme Mukavemet
Seramik teknolojisi malzeme
Staj

D. ÜÇÜNCÜ SINIFTA NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

Cevher zenginleştirme

Madenlerde havalandırma ve emniyet Maden makinaları
Meslek ve iş hukuku Sondaj tekniği
Zemin mekaniği ve tasman Kömür hazırlama tekniği
Endüstriyel hammaddeler ve zenginleştirme

Madenlerde nakliyat ve su atımı Çimento ve beton teknolojisi Staj
Seminer

E.DÖRDÜNCÜ SINIFTA NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

Mineral flotasyonu Kimyasal biyolojik kazanım
Cevher hazırlama tesis tasarım Maden mekanizasyonu
Iş güvenliği ve işçi sağlığı Patlama teknolojisi
Tünel ve kuyu açma Maden işletme ekonomisi Mermer teknolojisi Madencilik ve çevre Madenlerde tahkimat

Bitirme projesi

F. EN ÖNEMLİ DERSLER

Genel jeoloji. Cevher zenginleştirme Kaya mekaniği Madenlerde havalandırma ve emniyet Mineraloji-Petrografi. Maden makinaları
Açık işletme tekniği. Zemin mekaniği Madenlerde hazırlık kazı işlemler. Sondaj tekniği
Cevher hazırlama. Madenlerde nakliyat ve su atımı Yer altı üretim yöntemleri. Mineral flotasyonu
Maden yatakları. Iş güvenliği ve işçi sağlığı

Maden işletme ekonomisi. Madenlerde tahkimat

Matematik. Fizik

Kimya. Staj: yeraltı, açık işletme ve cevher hazırlama stajlarıdır

G. YAŞANABİLECEK ZORLUKLAR

Maden mühendisi olmak isteyen bir kişinin üst düzeyde genel yeteneğe, yöresel farklılıklara uyum sağlayabilecek,

yer altı ve yüzey çalışma koşullarına dayanabilecek, ayakta, oturarak ve eğilerek çalışmaya uygun fiziki yapıya sahip, düzenli ve titiz çalışma alışkanlığında olmaları gerekmektedir.

H. HANGİ ALANDA ÇALIŞABİLECEKSİNİZ

O an üzerinde çalışılan işin konumuna bağlı olarak, büro, arazi veya yer altında çalışmakatadırlar. Çalıştıkları ortam daha çok o anki işe bağlıdır.
MADEN MÜHENDİSİ HANGİ GÖREVLERİ YAPAR?
-Maden sahalarının yerlerini bulmak için çevresel her türlü etkiyi değerlendirir. bunlar arasında, jeolojik, topoğrafik unsurların yaratmış olduğu etkiler en başta yer almaktadır.
-Maden yatakları içerisinde bulunan madenin, türünü, miktarını ve tam olarak yerini belirler
-Maden sahalarından çeşitli örnekler aldırarak bunları analiz eder
-Madenin çıkarılması için gerekli olan tesisleri, araçları temin eder ve bunların kullanım maliyetini hesaplar.
-Maden ocaklarında gözetmenlik yaparak durumları hakkına bilgi sahibi olur
-Minerallere uygulanacak olan yıkama, kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve bunları takip eder.

NEREDE ÇALIŞABILIR ?

Maden ocaklarında ( açık ocak ya da yer altı ocağı) Maden zenginleştirme tesislerinde
Maden laboratuvarlarında Demir- Çelik sanayi Mermer sanayi
Seramik sanayi

Tünel ve kuyu açma fabrikalarda Madenlerde yatırım bankalarında Çimento fabrikalari
Karayollar

Maden arama enstitüler ve ya firmalar…..

I. ÇAD’DA BÖLÜMÜN ÖNEMİ

Petrol, ziraat, gümrük ve vergi Çad’ın ekonomisinin temelidir. Bu ekonominin büyük kısmı petrolden oluşmaktadı. Piyasada petrol fiyatını düşüşüne göre, maden sektörü, ekonomiye
pozitif bir şekilde yansıtabilen tek gelişmemiş sektördür. Ülkemizde maden mühendisi az olduğu için maden işletmeleri günümüze kadar arkaik metodu ve insanın gücü
kullanılmaktadır. Çad’da , altın, demir, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, nikel, titan, manganez, tungsten, alüminyum, elmas, grafit, talk, diyatomit, boksit, tuz, sodyum karbonat, calcaire, kaolin, mermer, cam kumu, bulumaktadır.
J. SONUÇ

Maden mühendisleri kömür, elmas, altın ve daha pek çok madenin toprak altından ya da yerkabuğunun derinliklerinden çıkarılmasıyla uğraşırlar. Maden sahalarını saptamak için, jeolojik ve topografik etütler yaptırır, olası maden sahalarından örnekler aldırır, çeşitli kimyasal analizlerin, kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlar ve düzenlenen raporları jeoloji mühendisleriyle değerlendirir. Maden yataklarının yerini, rezerv ve miktarını, etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini saptar. Yeraltına inen derin maden kuyularının açılması ve bu kuyulardan maden damarına giren galerilerin sürülmesi maden mühendislerinin sorumluluğundadır. Maden işçilerini madene indirip çıkarmak, cevheri galerilerden kuyuya taşımak, kuyuya taşınan madeni yukarı çekmek için kullanılan taşıma ve kaldırma makineleri; yeraltında bulunan suyu denetim altında tutmak için pompalar ve madene sürekli temiz hava gönderebilmek için de vantilatörler kullanılır. Üretim yöntemlerine, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini maden mühendisleri belirler.

Hazırlanan Kişiler:

1. ABDOURAHMAN HASSAN BRAHIM FARİSS
2. ADELKERİM MAHAMAT ZENE

Taggé .Mettre en favori le Permaliens.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *